Welkom op de website van Percepsy, praktijk voor interculturele diagnostiek en hulpverleningWat is Percepsy (perceptie)
Percepsy (perceptie) is het waarnemen van zintuiglijke informatie. Maar perceptie is naast zintuiglijke waarneming, ook het interpreteren en betekenis geven aan prikkels. Deze interpretatie en betekenisgeving vormt zich aan de hand van opgedane ervaringen, socio-culturele- en religieuze achtergrond, levensgebeurtenissen en persoonlijkheidskenmerken. Mensen vormen als het ware een soort van referentiekader van waaruit zij stimuli (prikkels) interpreteren en van betekenis voorzien. Deze referentiekaders zijn vaak ook verantwoordelijk voor de grote verschillen tussen culturen.

Interculturele hulpverlening
Bij interculturele hulpverlening is het hebben van inzicht in de eerder genoemde referentiekaders van essentieel belang. Deze referentiekaders bepalen in belangrijke mate de manier waarop mensen problemen beleven en trachten op te lossen. Bij adequate en diversiteitsbewuste hulpverlening gaat het om het verkrijgen van inzicht in de betekenis, die aan ervaringen en symptomen worden toegekend. Daarna kan men samen tot een behandeldoel komen, dat duidelijk, acceptabel en zinvol is voor de cliƫnt en aansluit bij de leefwereld.