Over mij


Yücel Turan

Ik ben Yücel Turan. Ik ben als psycholoog afgestudeerd in de richting klinische psychologie/positieve psychologie. Mijn visie op psychologische hulpverlening kenmerkt zich door een cultuursensitieve en diversiteitsbewuste benadering. Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest als psycholoog in de ouderenzorg en volwassenenzorg. Tijdens mijn werkzaamheden heb ik ruime ervaring opgedaan met psychodiagnostiek, hulpverlening en neuropsychologisch onderzoek. Na mijn opleiding heb ik een cursus/training psychodiagnostiek gevolgd in Istanbul (Turkije) voor het verwerven van vaardigheden met betrekking tot adequate psychodiagnostiek en hulpverlening bij niet-westerse migranten.

Daarnaast heb ik verschillende reguliere GGZ cursussen en cursussen rondom complementaire zorg- en hulpverlening gevolgd.

Als psycholoog ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Psychologen die lid zijn van het NIP, houden zich aan de beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt.