Praktijkinformatie


Percepsy is een praktijk voor interculturele diagnostiek en hulpverlening
Aanbod en doelgroep?

Percepsy is er voor volwassenen en ouderen met diverse psychische- of cognitieve klachten:

  • Angsten en paniek
  • Stemming en depressie
  • Psychotrauma's
  • Cognitieve stoornissen


Testonderzoek en diagnostiek

  • Psychiatrische problemen  (bijvoorbeeld: angst- of stemmingsstoornis)
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld: ADHD, autismespectrumstoornis)
  • Neuropsychologische onderzoeken (bijvoorbeeld: neurocognitieve stoornissen, concentratie, geheugen en planning)
  • Intelligentieonderzoek (cultuursensitieve intelligentietest)